Kultur, Sundhed og DannelsesCenter

Kan Nr, Bjert, Strandhuse og Drejens samles om et kraftcenter for kulturen, sundheden og dannelsen, hvor fælleskabet styrkes på tværs?  Idrætsforeningen NBSIF og Lyshøjskolen er ved at sprænge de fysiske rammer. Skolen har arbejdet ihærdigt med Lyshøj-projektet, med rigtig gode tanker bag, men økonomien blev i sidste ende en hindring. Idrætsforeningen har stor succes med bla. Fitness centeret og skolen vokser og vokser i elevtal. På sigt skal der ske noget for begge, men hvad?  Det er en god mulighed for at skabe et fælles samlingspunkt for hele området. Det kunne være et “kraftcenter” for den mentale og fysiske sundhed. Eller center for kulturlivet, sundheden og dannelse.

Med udgangspunkt i de eksisterende rammer som på kort og lang sigt skal udvikles, tror vi at det er muligt. Vi tror, at et sådant sted kan få stor betydning for lokalområdets beboere, erhvervsliv og måske også folk udefra.  

Lokalrådet har i samarbejde med NBSIF og Lyshøjskolen taget initiativ til at starte denne diskussion op. På nuværende tidspunkt er vi i den tidlige og kreative fase, hvor alle tanker/drømme stadig er legale. 

Vi ser det som et fælles projekt, som kan komme hele området til gavn. Næste skridt er at etablere et for projektet udviklingsrum, som skal være krumtappen i virkeliggørelsen.

Nedenfor kan du læse lidt om tankerne.

Lyshøjskolens projekt fra 2017

Projektet omhandlede i hovedtræk udendørs lærings- og samlingsfaciliter og indgår med elementer i overvejelserne.