Hytten på Apotekerengen

Lokalrådet har modtaget støtte fra Kolding Kommune på kr. 150.000 til etablering af en hytte til almen brug på Apotekerengen. Hytten placeres i den nordlige ende af engen på samme sted hvor der tidligere stod et gammelt hus.

Omkransende grundejerforeninger og lokalråd skal sammmen planlægge opførelsen af hytten. Det arbejde vil tage sit udgangspunkt i en workshop i foråret 2021 hvor ideer til dens brug og udformning skal drøftes.

Projektet er bevet en del forsinket på grund af Covid-19 restriktionerne. Men det er vores håb at hytte opføres i løbet af året.

Tovholder fra Lokalrådet er: Jens Erik Andersen

Workshop den 17. maj 2021 viste stor interesse for projektet som giver alle borgere i området en bedre mulighed for at nyde naturen og dyrelivet på engen året rundt. Uanset vejret og selv i regn og blæst. Specielt interesse fra børnehaverne Kernehuset og Strandhuse børnehave. De bruger allerede Apotekerengen meget flittigt og ser en stor fordel i hytten for børnenes oplevelse af naturen. Se billeder og mere i referat:

Arbejdsgruppemøde 27. maj 2021. Gruppen blev nedsat den 17/5 med deltagelse af Mario Hjort Volkman, Iver Ladekjær, Anette Dencker, Jytte Buch Petersen, Jens Erik Andersen, Claus Balsby og Jan Faldt Bentsen. Gruppen arbejder videre med en 6 kantet hytte “a la” billedet nedenfor. Intet er dog på plads, før den sidste forhandling og godkendelse er på plads. Se mere, nederst i ovennævnte referat. 2021-0517-WS-Hytte-referat-1 .