OM

Lokalrådet for Nr. Bjert, Strandhuse, Drejens er skabt for at udvikle området til almenvældes bedste og fremme den gode dialog mellem virksomheder, institutioner, foreninger og kommunen .

Lokalrådets formål er at søge medindflydelse i anliggender, som vedrører rammerne for lokalområdets borgere, institutioner og erhvervsliv.

  • at fremme lokalområdets udvikling, og varetage områdets interesser i samarbejde med overordnede myndigheder, foreninger, skole, børnehaver, erhvervsliv m.fl.
  • at være talerør, bindeled og netværker mellem lokalområdet, Kolding kommune og offentlige myndigheder
  • at være koordinerende og formidlende led i lokalområdet.
  • at tage ideer, behov eller opgaver op af almen karakter, som bringes til Lokalrådets kendskab – eksempelvis i relation til trafik, fritid, natur, brug af fællesområder m.m.

Lokalrådet er opmærksom på planer og initiativer fra kommunen, der berører lokalområdet.

Lokalrådet respekterer de lokale foreningers arbejde og suverænitet, og påtager sig ikke opgaver, der naturligt løses af lokalområdets foreninger, skoler, institutioner, klubber m.fl. men kan ved disses henvendelse gå ind i opgaven.

Lokalrådet er politisk uafhængig og neutralt.

Nedenfor kan du læse vores vedtægter