Projektleder for Midtpunkt for Livet – rum for alle

Projektleder

Vil du være med til at skabe “Midtpunkt i livet – rum for alle” – et udviklingsforum for kultur, sundhed og dannelse.

Vi har en vision om at borgerne i Nr. Bjert, Strandhuse og Drejens involverer sig i hinanden.

Vi vil skabe et rum for alle I nye fællesskaber på tværs af fysiske og sociale skel mellem skole, foreninger, erhvervsliv, menneskers baggrund, alder og interesser omkring forskellige dannelses-, kultur- og sundhedsaktiviteter. På den baggrund mødes man regelmæssigt, styrker velfærden, udbygger samarbejdet og en bæredygtig trivsel og læring i livet. Der vil være et aktivt, inspirerende og attraktivt miljø for menneskelig vækst, som tiltrækker nye borgere, iværksættere og virksomheder