Skolebakken

På strækningen fra Strædet og op til Nr. Bjertvej er der meget trænge kår for trafikanter og ikke mindst gående og cyklister. Lokalrådet arbejder derfor på at der etableres sikre forhold for bløde trafikanter. Følgende dokument fra Kolding Kommune skitsere blot en mulighed og er ikke vedtaget pt.